Styrelse

Ordförande
Lars Lorentzon
Bronsgjutaregatan 22
Tfn: 031 - 45 15 40
Mobil: 0706 - 941 487
Ansvarsområde: planering, beslut, protokoll, Kannebäcksinfo, garage, allmänna frågor.  

 


 

Kassör
Torbjörn Rigemar
Bronsåldergatan 32
Tfn: 031 - 47 50 03
Mobil: 0706 - 309 273
Ansvarsområde: medlemsregister, debiteringslängder, betalning, ägarbyten, årsavläsning garage-el och vatten.

 

Ledamot
Kenneth Raimer
Bronsåldersgatan 30
 

Vatten
Johan Spencer
Bronsfyndsgatan 29
Hem: 0707 - 27 67 00
Ansvarsområde: vatten, vattenmätare, eventuella läckage eller stopp dagvattenledningar under huslängorna.  

 

Hemsida
Linus Wiklander
Bronsfyndsgatan 101
Mobil: 0706 - 99 12 12


 

Ordförande, Kabel-TV-föreningen
Suppleant samfällighetsföreningen

Henrik Bäcklund
Bronsfyndsgatan 57
Mobil: 0701 - 601 670
 

 

Sekreterare Kabel-TV-föreningen
Suppleant samfällighetsföreningen

Pia Björking Petersson
Bronsfyndsgatan 27