Ladda ner:

Länkar:

Kannebäcks Kabel-TV Förening

Kannebäcks kabel-TV-förenings uppgift är att administrera och underhålla föreningens kabel-TV-anläggning.
Föreningen bildades 1989  och ursprungligen anslöts 95 st. hushåll men samtliga fastigheter är förberedda för anslutning.
2002 anslöts de flesta fastigheter till Göteborg Energis Fjärrvärmesystem och i samband med detta fanns möjlighet att få kabel-TV och bredband via GBG energi, ca 15 medlemmar gick då ur föreningen.

Vi uppgraderade vår anläggning 2006 för att få full tillgång till ComHems utbud och idag är vi 92 st. medlemmar i föreningen.

Medlemsskap i föreningen ger tillgång till ComHems grundutbud, vilket i sin tur ger möjlighet att få digitalTV, bredband och telefoni. Detta beställs direkt från ComHem.

Felanmälan

Kontrollera först om det finns driftstörningar på din adress via ComHems interaktiva verktyg: Driftsinfo ComHem.

Kontrollera sedan antingen via hjälpen på hemsidan ovan eller enligt felsökningsguiden guiden i menyn till höger under rubriken "Ladda ner".

Ring därefter till ComHems kundservice: 0771-55 00 00 eller gå via Comhems Kundportal

Styrelse

Ordförande
Henrik Bäcklund
Bronsfyndsgatan 57
Tfn: 0701 - 601 670
Ansvarsområde: Bredbandsfrågor, drift och funktion.
 

Kassör
Torbjörn Rigemar
Bronsåldergatan 32
Tfn: 47 50 03
Mobil: 0706 - 309 273